Zapraszamy
Top

Archive

RODO

Specjalizujemy się przede wszystkim we wdrażaniu wytycznych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcjach Zarządzania Systemami Informatycznymi związanymi z wdrożeniem RODO w organizacji. Zajmujemy się audytami bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji wraz z analizą i zaleceniami jakie powinny zostać podjęte przez organizacje. Planujemy po odbyciu szkoleń z systemu...