Zapraszamy
Top

RODO

RODO

Specjalizujemy się przede wszystkim we wdrażaniu wytycznych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcjach Zarządzania Systemami Informatycznymi związanymi z wdrożeniem RODO w organizacji.

Zajmujemy się audytami bezpieczeństwa systemów informatycznych w organizacji wraz z analizą i zaleceniami jakie powinny zostać podjęte przez organizacje.

Planujemy po odbyciu szkoleń z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 poszerzenie oferty o audyty certyfikowane.

Cel szkolenia:

Warsztaty praktyczne związane z przygotowaniem do wdrożenia RODO

Link do szkolenia

Tutaj

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznymi aspektami dotyczącymi wdrożenia RODO, szkolenie dla IOD, ABI, ADO

Link do szkolenia

Tutaj