Zapraszamy
Top

Informacja Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma StarComp Dariusz Starowicz z siedzibą w Czernichowie, ul. Podgórki 21 NIP: 944-199-02-49 REGON: 120381762, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „StarComp”.

W związku z przetwarzaniem przez StarComp Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Prawo do ich sprostowania, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
  3. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu
    administratorowi
  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
  7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@starcomp.pl.

Wszystkie przesłane zgłoszenia będą ze szczególną uwagą traktowane i w możliwie najkrótszym czasie realizowane. W przypadku zgłoszeń o wyższym poziomie skomplikowania czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże należy pamiętać, że w ciągu 30 dni zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Firma StarComp dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane w celu przedstawienia ofert lub zawarcia i wykonania oferty oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie StarComp.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f dyrektywy RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

StarComp zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie w zakładce Kontakt pod linkiem Polityka prywatności. W/w dokument nie ogranicza żadnych przywilejów przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Secured By miniOrange